pieniadz.pl

Polcolorit SA
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

30-06-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2015
Data sporządzenia: 2015-06-30
Skrócona nazwa emitenta
POLCOLORIT
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polcolorit S.A. ("Emitent", "Spółka") działając zgodnie § 5 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], informuje, że w dniu 29 czerwca 2015 roku, Rada Nadzorcza Polcolorit S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi oraz w oparciu o § 19 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
Wybrany podmiot to PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Orzycka 6 lok. 1B, który wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 477 ("Audytor").
Umowa pomiędzy Spółką a Audytorem dotyczyć będzie badania sprawozdania finansowego za 2015 rok obrotowy oraz przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2015 r. i zawarta zostanie na czas przeprowadzenia powyższych czynności.
Spółka korzystała z usług Audytora w zakresie badania rocznych sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2011 - 2014 oraz przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocza lat 2011 – 2014.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm