pieniadz.pl

Polcolorit SA
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Polcolorit S.A.

27-06-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-27
Skrócona nazwa emitenta
POLCOLORIT
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Polcolorit S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd Polcolorit S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 27 czerwca 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Bałandynowicza pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Arkadiusza Kosiel, członka Rady Nadzorczej.
Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki, Pana Wiktora Marconi, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Pawła Tomasza Wojtyczkę na członka Rady Nadzorczej.
Poniżej Emitent przekazuje informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej w odniesieniu do każdego z nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Emitenta.

Pan Wiktor Marconi – Przewodniczący Rady Nadzorczej Polcolorit S.A.

W latach 1991-1993 Pan Wiktor Marconi pracował w Urbaniak & Associati w Cavriago jako główny księgowy. W latach 1997-1999 był członkiem Zarządu w Przedsiębiorstwie Zagranicznym Polcolorit Sp. z o.o. w Piechowicach, w latach 1996-2002 był członkiem Zarządu w Art-Cer Sp. z o.o. w Piechowicach, od 1999 do 2003 roku był członkiem Zarządu Joly Sp. z o.o. w Jeleniej Górze. W okresie 2004-2005 był członkiem Zarządu Polcolorit S.A. odpowiedzialnym za wprowadzenie Spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W latach 2007-2008 Pan Wiktor Marconi był Prezesem Zarządu Polcolorit S.A. Od 2007 roku do chwili obecnej jest członkiem Zarządu "Karkonosze Play" Sp. z o.o. oraz prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą "Marconi-Tkacz Sp. J/JELONKA.COM"
Dodatkowe umiejętności Pana Wiktora Marconi: bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz włoskiego, dobra znajomość języka francuskiego oraz znajomość języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym. Pan Wiktor Marconi czynnie uczestniczy w pracach społecznych. Od 1999 r. jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego oraz społecznym opiekunem przyrody (leg. Starostwa Powiatowego 26/99).
Pan Wiktor Marconi posiada wykształcenie średnie – ukończył Technikum Ekonomiczne
w Montecchio Emilia.

Pan Wiktor Marconi nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Polcolorit S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Wiktor Marconi nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Paweł Tomasz Wojtyczka – Członek Rady Nadzorczej Polcolorit S.A.

Pan Paweł Tomasz Wojtyczka posiada wykształcenie wyższe. W 2006 roku ukończył z tytułem magistra inżyniera Politechnikę Wrocławską na Wydziale Elektroniki (kierunek Informatyka) we Wrocławiu. Ponadto Pan Paweł Tomasz Wojtyczka ukończył szereg kursów m.in. szkolenie praktyk NLP, kurs przygotowujący do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Prawa Handlowego zakończony zdaniem egzaminu w Ministerstwie Skarbu Państwa, kurs "Praktyczne aspekty funkcjonowania spółek – aktualizacja wiedzy", kurs "Zarządzanie Zespołem Projektowym", kurs Budżetowanie Projektów, kurs PRINCE2 Foundation zakończony zdaniem egzaminu PRINCE2 PRACTITIONER.
W latach 2006-2009 Pan Paweł Tomasz Wojtyczka był dyrektorem zarządzającym, właścicielem w firmie SmartIT-Nowoczesne Rozwiązania Informatyczne we Wrocławiu. Od 2007 roku jest konsultantem ds. informatycznych we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3. Ponadto w latach 2007-2010 oraz 2009-2010 zajmował się pisaniem artykułów o tematyce informatycznej do czasopisma "IT w Administracji". W latach 2009-2012 pracował na stanowisku konsultanta i administratora sieci informatycznych w MobiteX Solutions w Warszawie. Od 2011-2012 roku był członkiem Rady Nadzorczej we Wrocławskim Parku Wodnym S.A. Od 2012 roku do chwili obecnej jest członkiem Rady Nadzorczej w MPWiK Wrocław S.A. oraz Prezesem Zarządu w firmie MEXT Sp. z o.o.
Dodatkowe umiejętności Pan Pawła Tomasza Wojtyczki: bardzo dobra znajomość języka angielskiego (certyfikat FCE) oraz znajomość języka niemieckiego i rosyjskiego w stopniu podstawowym.
Pan Paweł Tomasz Wojtyczka nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Polcolorit S.A., nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej ani w spółce osobowej, nie jest też członkiem organu spółki kapitałowej ani członkiem organu innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Paweł Tomasz Wojtyczka nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm