pieniadz.pl

Polcolorit SA
Wniosek akcjonariuszy o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. zwołanego na dzień 20 listopada 2015 r.

02-11-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2015
Data sporządzenia: 2015-11-02
Skrócona nazwa emitenta
POLCOLORIT
Temat
Wniosek akcjonariuszy o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. zwołanego na dzień 20 listopada 2015 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polcolorit S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o złożeniu na podstawie art. 401 § 1 k.s.h przez "Porozumienie akcjonariuszy mniejszościowych" wniosku o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 listopada 2015 roku o następujące punkty:
1) "Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do udzielenia informacji.".
2) "Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki".
W związku z powyższym Zarząd Spółki dokonuje rozszerzenia porządku obrad w/w Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 listopada 2015 roku uwzględniający wniosek ww. Akcjonariuszy przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad;
5. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do udzielenia informacji;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki POLCOLORIT S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez POLCOLORIT S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
Wniosek akcjonariuszy wraz z projektami uchwał zgłoszonych przez Akcjonariuszy Spółka przekazuje w załączeniu.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm