pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Polcolorit SA (PLT)

Pełna nazwa POLCOLORIT SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL.JELENIOGÓRSKA 7 58-573 PIECHOWICE
Telefon (075) 755-35-86
Prezes Nicola Giombini
Fax (075) 755-35-86
WWW www.polcolorit.pl
E-mail sekretariat@polcolorit.pl
ISIN PLPCLRT00029

Komunikaty spółki: Polcolorit SA (PLT)

2014-05-30 17:03 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. na dzień 27 czerwca 2014 roku
2014-05-29 16:12 Pozytywna decyzja Banku Pekao S.A. w sprawie umów kredytowych
2014-05-15 17:18 Raport kwartalny Q 1/2014
2014-04-30 19:15 Aktualizacja informacji nt. współpracy z Citronex I Sp. z o.o.
2014-03-25 16:44 Wyniki wstępnego spotkania z Bankiem Pekao S.A. poświęconego omówieniu restrukturyzacji zadłużenia Polcolorit S.A.
2014-03-24 20:56 Aktualizacja informacji nt. współpracy z Citronex I Sp. z o.o.
2014-03-21 17:09 Raport roczny R 2013
2014-03-20 17:55 Zawarcie listu intencyjnego w przedmiocie nawiązania współpracy gospodarczej oraz pozyskania finansowania
2014-01-29 14:54 Otrzymanie zawiadomień na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2014-01-28 11:30 Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii F
2014-01-24 16:21 Uchwały Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F do obrotu giełdowego oraz zawieszenia obrotu akcjami Spółki w związku z procesem scalenia akcji
2014-01-24 15:52 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.
2013-12-03 14:42 Podpisanie aneksu do umowy kredytu inwestycyjnego z Bankiem PEKAO S.A.
2013-11-14 16:04 Q
2013-09-02 17:12 Raport półroczny P 2013
2013-07-03 13:50 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polcolorit S.A.
2013-06-28 14:41 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A.
2013-06-28 14:30 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2013-06-28 14:24 Przyjęcie przez Radę Nadzorczą Polcolorit S.A. tekstu jednolitego statutu Spółki.
2013-06-26 13:41 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
2013-06-26 13:34 Otrzymanie zawiadomień na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2013-06-26 07:21 Umorzenie akcji, obniżenie kapitału zakładowego oraz rejestracja zmian w statucie Polcolorit S.A. w związku ze scaleniem akcji Spółki.
2013-06-17 15:05 Uzupełnienie dokumentacji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r.
2013-06-05 14:32 Podpisanie aneksów do umów kredytowych z PEKAO S.A.
2013-06-01 11:00 Pozytywna decyzja Banku PEKAO S.A. w sprawie umów kredytowych
2013-05-29 15:11 Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 r.
2013-05-29 15:00 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. na dzień 28 czerwca 2013 roku
2013-05-15 17:45 Raport kwartalny Q 1/2013
2013-03-26 15:14 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku
2013-03-21 18:09 Raport roczny R 2012

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm