pieniadz.pl

Polcolorit SA
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

27-06-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-27
Skrócona nazwa emitenta
POLCOLORIT
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polcolorit S.A. ("Emitent", "Spółka") działając zgodnie § 5 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], informuje, że w dniu 27 czerwca 2014 roku, Rada Nadzorcza Polcolorit S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi oraz w oparciu o § 19 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
Wybrany podmiot to PKF Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Wrocław, Al. Armii Krajowej 12/5, który wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 548 ("Audytor").
Umowa pomiędzy Spółką a Audytorem dotyczyć będzie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. i zawarta zostanie na czas przeprowadzenia powyższych czynności.
Spółka korzystała z usług Audytora w latach 2011/2012/2013 w zakresie:
- przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSR według stanu na dzień 30.06.2011 r. oraz badania jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z MSR według stanu na dzień 31.12.2011 r.,
- badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. oraz przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. oraz
- badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. oraz przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm