pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Polcolorit SA (PLT)

Pełna nazwa POLCOLORIT SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL.JELENIOGÓRSKA 7 58-573 PIECHOWICE
Telefon (075) 755-35-86
Prezes Nicola Giombini
Fax (075) 755-35-86
WWW www.polcolorit.pl
E-mail sekretariat@polcolorit.pl
ISIN PLPCLRT00029

Komunikaty spółki: Polcolorit SA (PLT)

2016-10-28 12:58 Wstępne wyniki finansowe za 9 miesięcy 2016 roku.
2016-08-31 07:48 Raport półroczny P 2016
2016-08-22 10:38 Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2016 roku.
2016-08-18 14:47 Zawarcie z BZ WBK S.A. umowy o kredyt inwestycyjny
2016-06-23 12:26 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polcolorit S.A.
2016-06-23 08:08 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2016-06-22 15:32 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A. w dniu 22 czerwca 2016 r.
2016-06-20 12:40 Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2016 r.
2016-06-16 18:05 Zawarcie aneksów do umów kredytowych zawartych z BZ WBK S.A.
2016-06-06 14:46 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Polcolorit S.A.
2016-06-02 10:38 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Polcolorit S.A.
2016-05-24 13:30 Proponowana zmiana w Statucie Polcolorit S.A.
2016-05-24 13:16 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2016 r.
2016-05-24 12:59 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. na dzień 22 czerwca 2016 roku
2016-05-16 08:59 Raport kwartalny Q 1/2016
2016-05-13 14:38 Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2016 roku.
2016-03-24 06:52 Korekta informacji zawartej w „Sprawozdaniu Zarządu z działalności POLCOLORIT S.A. w 2015 roku”
2016-03-24 06:50 Raport roczny R 2015
2016-03-21 08:32 Raport roczny R 2015
2016-03-02 13:09 Otrzymanie postanowienia KNF o zawieszeniu postępowania w sprawie zniesienia dematerializacji akcji
2016-01-22 17:57 Złożenie wniosku o zawieszenie postępowania w przedmiocie dematerializacji akcji
2016-01-21 18:11 Informacja o wniesieniu powództwa o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały walnego zgromadzenia
2016-01-20 14:51 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.
2016-01-14 12:16 Złożenie wniosku do KNF o udzielenie zezwolenie na zniesienie dematerializacji akcji
2015-12-23 15:30 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polcolorit S.A.
2015-12-16 18:21 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A. po wznowieniu obrad w dniu 16 grudnia 2015 r.
2015-11-25 11:14 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Polcolorit S.A.
2015-11-20 15:34 Ogłoszenie do dnia 16 grudnia 2015 r. przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A.
2015-11-16 17:04 Raport kwartalny Q 3/2015
2015-11-10 13:02 Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej Polcolorit S.A.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm