pieniadz.pl

Polcolorit SA
Ustanowienie hipoteki w związku z zawarciem umów kredytowych

16-06-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-06-16
Skrócona nazwa emitenta
POLCOLORIT
Temat
Ustanowienie hipoteki w związku z zawarciem umów kredytowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2015 z 19 maja 2015 r. w sprawie zawarcia z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Bank) umów kredytowych Zarząd Polcolorit S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 16 czerwca 2015 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 11 czerwca 2015 r. przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych wpisu hipoteki umownej łącznej do wysokości 28,8 mln zł ustanowionej na nieruchomościach należących do Emitenta zlokalizowanych w Piechowicach.
Hipoteka stanowi zabezpieczenie spłaty kredytów udzielonych Spółce na podstawie umów kredytowych, o których mowa powyżej.
Wartość ewidencyjna nieruchomości należących do Emitenta, na których ustanowiona została hipoteka wynosi 65,7 mln zł.
Nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a Bankiem i osobami nim zarządzającymi.
Jako kryterium uznania nieruchomości, na których ustanowiono hipotekę za aktywa o znacznej wartości przyjęto 10% kapitałów własnych Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm