pieniadz.pl

Polcolorit SA
Otrzymanie zawiadomień na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

30-01-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-30
Skrócona nazwa emitenta
POLCOLORIT
Temat
Otrzymanie zawiadomień na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa o obrocie"), Zarząd Polcolorit S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 30 stycznia 2015 r., otrzymał od Prezes Zarządu Spółki Pani Barbary Urbaniak-Marconi, Prokurenta Spółki Pana Prospero Marconi oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polcolorit S.A. Pana Wiktora Marconi, łącznie trzy analogiczne zawiadomienia przekazane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie dotyczące tej samej transakcji na akcjach Spółki, której wartość nie przekroczyła w 2014 r. równowartości 5 tys. euro.
Zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami Pani Barbara Urbaniak-Marconi, jako osoba zobowiązana oraz Panowie Prospero Marconi oraz Wiktor Marconi, jako osoby blisko z nią związane poinformowali o bezpłatnym przekazaniu przez ww. osobę zobowiązaną 3.908 akcji Spółki celem uzupełnienia niedoborów scaleniowych akcji Polcolorit S.A., w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów scaleniowych i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów otrzymania jednej nowej akcji o wartości nominalnej 1 zł. Rozliczenie transakcji miało miejsce w dniu 12 lutego 2014 r. i dokonane zostało na mocy umowy z datą pewną z dnia 20 października 2012 r. o uzupełnienie niedoborów scaleniowych powstałych w trakcie procesu scalania akcji Polcolorit S.A.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm