pieniadz.pl

Polcolorit SA
Zawiadomienie o zamiarze zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Polcolorit S.A.

03-07-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2015
Data sporządzenia: 2015-07-03
Skrócona nazwa emitenta
POLCOLORIT
Temat
Zawiadomienie o zamiarze zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Polcolorit S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Polcolorit S.A. ("Emitent", "Spółka") działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), informuje, że w dniu 3 lipca 2015 r. do Spółki wpłynęło od akcjonariusza emitenta, Pani Barbary Urbaniak-Marconi ("Zawiadamiający"), pełniącej jednocześnie funkcję Prezesa Spółki, zawiadomienie o zamiarze zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Polcolorit S.A.
W treści zawiadomienia ww. osoba poinformowała, że w chwili obecnej posiada bezpośrednio 11.805.101 akcji Spółki uprawniających do 15.038.312 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 71,08% ogólnej liczby głosów w Spółce, natomiast łączny udział w Spółce wraz z podmiotami z którymi łączy ją domniemane porozumienie w rozumieniu at. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy wynosi 13.647.872 akcji Spółki, uprawniających do 16.881.083 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 79,79% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Zamiarem Zawiadamiającego jest osiągnięcie bezpośrednio do 91,29% ogólnej liczby głosów w Spółce, co odpowiada 16.080.415 akcjom Spółki, a wraz z podmiotami, z którymi łączy tę osobę domniemane porozumienie zamierza ona osiągnąć do 100% ogólnej liczby głosów w Spółce, co odpowiada 17.923.186 akcjom Spółki.
Jednocześnie Zawiadamiający poinformował, że w związku z zamiarem zwiększenia udziału
w Spółce w zakresie wskazanym powyżej, w dniu 3 lipca 2015 r. podpisał z Bankiem Zachodnim WBK S.A. – Domem Maklerskim BZ WBK, z siedzibą we Wrocławiu, Umowę o świadczenie usług pośrednictwa w publicznym ogłoszeniu i przeprowadzeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż pozostałych akcji Spółki oraz ewentualnego przymusowego wykupu akcji.
Wezwanie zostanie ogłoszone i przeprowadzone na podstawie art. 91 ust. 6 Ustawy. Treść wezwania zostanie udostępniona za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej ("PAP") oraz
w jednym z dzienników o zasięgu ogólnopolskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm