pieniadz.pl

Polcolorit SA
Podpisanie aneksów do umów kredytowych z Bankiem PEKAO S.A.

03-06-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-03
Skrócona nazwa emitenta
POLCOLORIT
Temat
Podpisanie aneksów do umów kredytowych z Bankiem PEKAO S.A.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2014 z dnia 29 maja 2014 r. Zarząd Polcolorit S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 3 czerwca 2014 r. Emitent otrzymał podpisane dwustronnie trzy aneksy do umów kredytowych, zawartych z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank"), w zakresie przedłużenia umowy kredytu w rachunku bieżącym zawartej w dniu 30 kwietnia 2007 r. ("Aneks nr I"), umowy kredytu obrotowego zawartej w dniu 31 marca 2006 r. ("Aneks nr II") oraz czasowej zmiany harmonogramu spłat rat kredytu inwestycyjnego udzielonego na podstawie umowy z dnia 9 marca 2006 r., którego końcowa spłata przypada na dzień 31 maja 2015 r. ("Aneks nr III").

Na mocy Aneksu nr I prolongacie do dnia 31 maja 2015 r. uległ termin spłaty kredytu w rachunku bieżącym, który został udzielony w wysokości 4.000.000 zł.
Na mocy Aneksu nr II prolongacie do dnia 31 maja 2015 r. uległ termin spłaty kredytu obrotowego, który został udzielony w wysokości 6.000.000 zł.

Na mocy Aneksu nr III zmianie uległ harmonogram spłaty kredytu inwestycyjnego (o udzieleniu którego Emitent informował raportem bieżącym nr 6/2006 z dnia 10 marca 2006 r. i raportami późniejszymi), którego pełna spłata przewidziana jest na dzień 31 maja 2015 r. Zgodnie z Aneksem III nastąpi czasowe zmniejszenie wysokości raty kapitałowej do 150 tys. zł, w wyniku czego Spółka w okresie kolejnych sześciu miesięcy Spółka uzyska oszczędność środków finansowych w łącznej wysokości ok. 0,9 mln zł, które zamierza przeznaczyć na poprawę struktury płatności oraz inwestycje w obszarze wsparcia produkcji oraz sprzedaży. Następnie od dnia 30.11.2014 r. do dnia 30.04.2015 r. rata kredytu będzie wynosiła 300 tys. zł. Ostatnia rata kredytu przypadająca na dzień 31 maja 2015 r. zwiększona zostanie o wysokość pomniejszonych dotychczas w okresie maj 2013 – kwiecień 2015 rat do łącznej wysokości ok. 7,3 mln zł. Intencją Spółki jest zapewnienie środków na spłatę ostatniej raty z zakumulowanych środków własnych z wykorzystaniem w razie potrzeby alternatywnych kredytów bankowych lub innych form finansowania dłużnego. W przypadku niewywiązania się przez Spółkę z zobowiązań wynikających z umowy kredytowej, Bank będzie uprawniony do podwyższenia wysokości oprocentowania kredytu, żądania ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia kredytu lub wypowiedzenia umowy kredytowej w całości lub w części.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm