pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Polcolorit SA (PLT)

Pełna nazwa POLCOLORIT SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL.JELENIOGÓRSKA 7 58-573 PIECHOWICE
Telefon (075) 755-35-86
Prezes Nicola Giombini
Fax (075) 755-35-86
WWW www.polcolorit.pl
E-mail sekretariat@polcolorit.pl
ISIN PLPCLRT00029

Komunikaty spółki: Polcolorit SA (PLT)

2013-03-08 16:42 Powołanie Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu Polcolorit S.A.
2013-02-12 15:40 Rejestracja przez sąd zmian w Statucie Polcolorit S.A.
2013-01-30 15:05 Otrzymanie zawiadomień na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2013-01-25 13:02 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 r.
2012-12-11 15:49 Otrzymanie zawiadomień na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2012-12-11 15:43 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
2012-12-11 15:30 Podwyższenie kapitału zakładowego
2012-11-30 17:00 Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki
2012-11-14 17:33 Raport kwartalny Q 3/2012
2012-10-31 16:42 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2012 roku
2012-10-26 08:43 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Polcolorit S.A. w dniu 20 października 2012 r.
2012-10-20 16:04 Nabycie akcji własnych w celu umorzenia
2012-10-20 15:58 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A.
2012-09-24 15:07 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. zwołanego na dzień 20 października 2012 roku.
2012-09-24 15:03 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. na dzień 20 października 2012 r.
2012-08-31 18:27 Raport półroczny P 2012
2012-08-24 15:08 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2012 roku
2012-07-17 19:19 Odstąpienie od realizacji II etapu inwestycji w linię do produkcji płytek realizowanej w ramach umowy o dofinansowanie zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.
2012-07-06 10:39 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 %głosów na ZWZ Polcolorit S.A. w dniu 30 czerwca 2012 roku
2012-07-06 10:30 Korekta raportu bieżącego 11/2012 w sprawie uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A.
2012-06-30 22:46 Zmiany w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej Polcolorit S.A.
2012-06-30 17:17 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit S.A.
2012-06-30 16:43 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2012-06-19 16:46 Uzupełnienie dokumentacji mającej być przedmiotem obrad ZWZ Polcolorit S.A. w dniu 30 czerwca 2012
2012-06-04 20:20 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. na dzień 30 czerwca 2012 roku.
2012-06-04 19:43 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. na dzień 30 czerwca 2012 roku.
2012-05-29 18:40 Zawarcie pakietu aneksów do umów kredytowych.
2012-05-15 19:23 Raport kwartalny Q 1/2012
2012-05-02 16:16 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2012 roku
2012-04-24 23:36 Zawarcie ramowej umowy handlowej z Leroy - Merlin Polska Sp. z o.o.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm