pieniadz.pl

Polcolorit SA
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. na dzień 20 listopada 2015 roku

22-10-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2015
Data sporządzenia: 2015-10-22
Skrócona nazwa emitenta
POLCOLORIT
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polcolorit S.A. na dzień 20 listopada 2015 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polcolorit S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 21 października 2015 r. do Spółki wpłynął wniosek z dnia 21 października 2015 r. wystosowany przez akcjonariusza Spółki, Panią Barbarę Urbaniak Marconi, skierowany zgodnie z art. 400 Kodeksu spółek handlowych (KSH) w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w najbliższym możliwym terminie
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki POLCOLORIT S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez POLCOLORIT S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1, art. 398 art. 400 § 1 w związku z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 20 listopada 2015 r. ("NWZ"). Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 11:00, w siedzibie Polcolorit S.A. przy ul. Jeleniogórskiej 7.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm