pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: IMPERA (IMP)

Pełna nazwa IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. WOŁOSKA 22 BUDYNEK D - MOKOTÓW NOVA 02-675 WARSZAWA
Telefon (22) 378 55 50
Prezes Łukasz Kręski
Fax (22) 3785551
WWW www.imperasa.pl
E-mail biuro@imperasa.pl

Komunikaty spółki: IMPERA (IMP)

2016-10-24 16:38 Oddalenie apelacji w sprawie z powództwa Emitenta przeciwko G. Kopaczewskiemu o zapłatę.
2016-09-30 15:19 Zrzeczenie się prokury przez prokurenta łącznego
2016-08-30 17:17 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-07-14 17:20 aneks zmieniający warunki umowy BRIdge Alfa.
2016-07-06 11:24 wybór audytora
2016-06-30 17:50 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Impera Capital S.A. w dniu 28 czerwca 2016 r.
2016-06-28 16:59 uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera Capital S.A w dniu 28.06.2016 r.
2016-06-21 18:05 Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Impera Capital S.A. oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu przez Radę Nadzorczą
2016-06-10 15:55 zniesienie całości blokady instrumentów finansowych oraz środków finansowych (obligacje serii O).
2016-06-07 17:01 przedterminowy wykup całości obligacji serii O.
2016-06-03 18:52 sprzedaż aktywów o znacznej wartości
2016-05-31 18:11 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impera Capital S.A. w dniu 28.06.2016 r. r.
2016-05-31 17:58 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. na dzień 28.06.2016 r
2016-05-25 12:58 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Impera Capital S.A. w dniu 24 maja 2016 r.
2016-05-24 18:35 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Impera Capital S.A.
2016-05-24 18:12 Skład Zarządu Impera Capital S.A.
2016-05-24 18:05 uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera Capital S.A w dniu 24.05.2016 r.
2016-05-18 15:31 sprzedaż udziałów spółki zależnej Impera Alfa sp. z o.o.
2016-05-16 18:05 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-04-27 17:32 zmniejszenie wartości blokady instrumentów finansowych oraz środków finansowych
2016-04-25 16:55 uzupełnienie raportu bieżącego nr 15/2016
2016-04-25 16:13 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impera Capital S.A. w dniu 24.05.2016 r.
2016-04-25 16:00 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. na dzień 24 maja 2016 r.
2016-04-22 17:24 przedterminowy wykup części obligacji serii O
2016-04-21 15:16 ujawnienie pośredniego stanu posiadania
2016-04-21 15:05 ujawnienie stanu posiadania- Jalexus Consultants Limited
2016-04-21 14:51 ujawnienie stanu posiadania- FXCube Technologies Limited
2016-04-21 14:39 ujawnienie stanu posiadania- Aero Investment sp. z o.o.
2016-03-24 06:51 sprawozdania Rady Nadzorczej Impera Capital S.A. za rok 2015
2016-03-24 06:51 powołanie członka zarządu Impera Capital S.A.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm