pieniadz.pl

sprawozdania Rady Nadzorczej Impera Capital S.A. za rok 2015

24-03-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-23
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA
Temat
sprawozdania Rady Nadzorczej Impera Capital S.A. za rok 2015
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka pod firmą Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej, jako Spółka_, przekazuje do publicznej wiadomości przyjęte przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny sytuacji Spółki i grupy kapitałowej Spółki w roku 2015, w oparciu o zasadę ładu korporacyjnego "Dobrych Praktyk" spółek notowanych na GPW oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki a także sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Spółki za rok 2015. Sprawozdania są umieszczone na stronie internetowej Spółki: www.imperasa.pl w zakładce Spółka/Walne Zgromadzenia i stanowią materiał na najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-11-30

+ więcej
  • EUR euro 4,3492 +0,38%  +1,65gr
  • USD dolar 3,9810 +0,84%  +3,32gr
  • GBP funt 5,0350 +0,57%  +2,84gr
  • CHF frank 4,5510 +1,06%  +4,79gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm