pieniadz.pl

sprawozdania Rady Nadzorczej Impera Capital S.A. za rok 2015

24-03-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-23
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA
Temat
sprawozdania Rady Nadzorczej Impera Capital S.A. za rok 2015
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka pod firmą Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej, jako Spółka_, przekazuje do publicznej wiadomości przyjęte przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny sytuacji Spółki i grupy kapitałowej Spółki w roku 2015, w oparciu o zasadę ładu korporacyjnego "Dobrych Praktyk" spółek notowanych na GPW oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki a także sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Spółki za rok 2015. Sprawozdania są umieszczone na stronie internetowej Spółki: www.imperasa.pl w zakładce Spółka/Walne Zgromadzenia i stanowią materiał na najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-23

+ więcej
  • EUR euro 4,6817 -0,15%  -0,71gr
  • USD dolar 4,3011 -1,05%  -4,56gr
  • GBP funt 5,2966 -0,78%  -4,19gr
  • CHF frank 4,6970 -0,39%  -1,84gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm