pieniadz.pl

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Impera Capital S.A.

24-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-24
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Impera Capital S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka pod firmą: "Impera Capital S.A." z siedzibą w Warszawie _dalej, jako "Spółka"_, informuje, że w związku z upływem wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i Artkułu 19 Statutu Spółki powołało w dniu dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej na wspólną kadencję następujące osoby:
Pana Cezarego Górka
Pana Piotra Stępniewskiego
Pana Pawła Buchla
Pana Dariusza Kulgawczuk
Pana Mirosława Kryczka
W załączeniu przedstawiamy wykształcenie wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych członków Rady Nadzorczej.
Ponadto zgodnie z oświadczeniami, nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członkowie jej organu oraz nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Ponadto, nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS jak również nie zajmują stanowisk i nie pełnią funkcji wskazanych w ustawie z dnia 21.08.1997 o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 22_ i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z późn. zm._


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm