pieniadz.pl

Skład Zarządu Impera Capital S.A.

24-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-24
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA
Temat
Skład Zarządu Impera Capital S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka pod firmą: "Impera Capital S.A." z siedzibą w Warszawie _dalej, jako "Spółka"_, w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 8/2016 z dnia 23 marca 2016 r., informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w głosowaniu jawnym, uchwałę nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 uchwała Rady Nadzorczej z dnia 23 marca 2016 roku w przedmiocie powołania Członka Zarządu Andrzeja Ziemińskiego na indywidulaną kadencję weszła w życie z chwilą podjęcia tej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Życiorys Pana Andrzeja Ziemińskiego powołanego na nową kadencję był już publikowany i dostępny jest na stronie internetowej Spółki _www.imperasa.pl_
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Andrzej Ziemiński nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Andrzej Ziemiński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS jak również nie zajmuje stanowisk i nie pełni funkcji wskazanych w ustawie z dnia 21.08.1997 o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Obecnie Zarząd Spółki przedstawia się następująco:
Łukasz Kręski- Prezes Zarządu
Adam Wojacki- Członek Zarządu
Cezary Gregorczuk- Członek Zarządu
Andrzej Ziemiński- Członek ZarząduPodstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 22_ i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z późn. zm._

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-31

+ więcej
  • EUR euro 4,6755 -0,10%  -0,46gr
  • USD dolar 4,2934 -0,25%  -1,09gr
  • GBP funt 5,3107 -0,13%  -0,70gr
  • CHF frank 4,6856 -0,26%  -1,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm