pieniadz.pl

Zrzeczenie się prokury przez prokurenta łącznego

30-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-30
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA
Temat
Zrzeczenie się prokury przez prokurenta łącznego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą: "Impera Capital S.A." z siedzibą w Warszawie _dalej, jako "Spółka", "Emitent"_, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30 września 2016 r. wpłynęło do Spółki oświadczenie złożone przez Panią Martę Rosiak o zrzeczeniu się przez nią prokury łącznej ze skutkiem na dzień 30 września 2016 r. Pani Marta Rosiak nie podała przyczyn zrzeczenia się prokury łącznej.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm