pieniadz.pl

ujawnienie stanu posiadania- Aero Investment sp. z o.o.

21-04-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-21
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA
Temat
ujawnienie stanu posiadania- Aero Investment sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Spółka pod firmą Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej, jako Spółka, Impera_, działając w trybie art. 69 ust.1 pkt.2_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._ _Ustawa_, informuje, że w dniu 20.04.2016 r. otrzymała zawiadomienie od spółki Aero Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _Aero_, że w skutek transakcji zbycia przez Aero poza rynkiem regulowanym w dniu 13 kwietnia 2016 r. akcji Impera zmienił się stan posiadania w ogólnej liczbie głosów Impera.
Przed wyżej wymienionym zdarzeniem Aero posiadała 1.004.497 _jeden milion cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem_ akcji Impera, reprezentujących 10,69% kapitału zakładowego Impera, uprawniających do 1.004.497 _jeden milion cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem_ głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 10,69% w ogólnej liczbie głosów w Impera.
Wskutek tego zdarzenia Aero sprzedała 1.004.497 _jeden milion cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem_ akcji Impera, reprezentujących 10,69% kapitału zakładowego Impera, uprawniających do 1.004.497 _jeden milion cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem_ głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 10,69% w ogólnej liczbie głosów w Impera. W związku z powyższym Aero nie posiada akcji Impera.
Jednocześnie Aero poinformowała Impera, że brak jest zależnych od niej podmiotów posiadających akcje Impera oraz osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit.c.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-23

+ więcej
  • EUR euro 4,6817 -0,15%  -0,71gr
  • USD dolar 4,3011 -1,05%  -4,56gr
  • GBP funt 5,2966 -0,78%  -4,19gr
  • CHF frank 4,6970 -0,39%  -1,84gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm