pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: IMPERA (IMP)

Pełna nazwa IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. WOŁOSKA 22 BUDYNEK D - MOKOTÓW NOVA 02-675 WARSZAWA
Telefon (22) 378 55 50
Prezes Łukasz Kręski
Fax (22) 3785551
WWW www.imperasa.pl
E-mail biuro@imperasa.pl

Komunikaty spółki: IMPERA (IMP)

2015-03-31 17:00 Powołanie Członków Zarządu Impera Capital S.A.
2015-03-31 14:42 Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014.
2015-03-30 10:59 Przystąpienie Emitenta do Programu Wspierania Płynności
2015-03-23 18:24 Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impera Capital S.A w dniu 20 kwietnia 2015 r.
2015-03-23 17:55 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. na dzień 20 kwietnia 2015 r.
2015-03-20 18:46 Skonsolidowany raport roczny RS 2014
2015-03-20 18:41 Raport roczny R 2014
2015-03-13 17:01 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
2015-03-12 17:26 złożenie pozwu o zapłatę
2015-03-03 16:46 ustanowienie zabezpieczenia obligacji serii M i N
2015-02-27 13:34 korekta do raportu bieżącego nr 2/2015
2015-02-26 16:51 emisja obligacji
2015-01-27 13:49 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.
2014-12-30 15:38 zawarcie znaczących Umów
2014-12-18 17:34 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
2014-11-28 10:29 zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
2014-11-28 10:21 Ujawnienie stanu posiadania
2014-11-27 10:41 zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
2014-11-27 10:35 Ujawnienie stanu posiadania
2014-11-14 17:15 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
2014-09-03 16:33 wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz przyjęcie tekstu jednolitego statutu przez Radę Nadzorczą.
2014-08-29 17:11 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014
2014-08-22 12:18 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Impera Capital S.A.
2014-08-20 16:08 zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
2014-08-20 15:57 uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera Capital S.A. w dniu 20 sierpnia 2014 roku
2014-08-19 17:23 Zatwierdzenie Zasad Funkcjonowania Systemu Rachunkowości Impera Capital S.A.
2014-08-11 15:58 ujawnienie stanu posiadania
2014-07-23 16:15 Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Impera Capital S.A w dniu 20 sierpnia 2014 r.
2014-07-23 16:02 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. na dzień 20 sierpnia 2014 r.
2014-07-23 15:45 rejestracja zmian Statutu spółki Impera Capital S.A.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm