pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: IMPERA (IMP)

Pełna nazwa IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. WOŁOSKA 22 BUDYNEK D - MOKOTÓW NOVA 02-675 WARSZAWA
Telefon (22) 378 55 50
Prezes Łukasz Kręski
Fax (22) 3785551
WWW www.imperasa.pl
E-mail biuro@imperasa.pl

Komunikaty spółki: IMPERA (IMP)

2016-03-21 18:04 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-21 17:55 Raport roczny R 2015
2016-03-16 16:51 rezygnacja z pełnienia funkcji Prokurenta
2016-03-15 13:04 apelacja w sprawie z powództwa Emitenta przeciwko G. Kopaczewskiemu o zapłatę
2016-03-09 17:19 emisja obligacji serii O-korekta do raportu 4/2016
2016-03-04 15:10 ustanowienie zabezpieczenia obligacji serii O
2016-02-25 15:55 emisja obligacji serii O
2016-02-25 15:47 wykup obligacji serii M, wygaśnięcie zabezpieczeń
2016-01-14 16:10 raport dotyczący niestosowania zasad Dobrych Praktyk 2016
2016-01-14 10:39 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.
2015-12-30 12:13 wykup obligacji serii N, wygaśnięcie zabezpieczeń
2015-12-09 17:37 zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
2015-12-09 17:32 Ujawnienie stanu posiadania
2015-12-09 17:04 wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie przeciwko G. Kopaczewskiemu o zapłatę
2015-12-07 17:26 zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
2015-12-07 17:19 Ujawnienie stanu posiadania
2015-11-16 17:45 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2015-10-06 17:27 udzielenie prokury łącznej
2015-10-06 17:15 odwołanie prokury łącznej
2015-09-04 14:17 porozumienie o rozwiązaniu umowy inwestycyjnej z dn. 17.10.2013 r.
2015-08-28 17:29 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
2015-06-19 15:59 brak zawarcia ugody
2015-05-19 16:25 Ujawnienie stanu posiadania
2015-05-19 16:19 Ujawnienie stanu posiadania
2015-05-15 17:18 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
2015-04-22 13:58 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Impera Capital S.A. w dniu 20 kwietnia 2015 r.
2015-04-20 17:15 Skład Zarządu Impera Capital S.A.
2015-04-20 16:52 uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera Capital S.A. w dniu 20 kwietnia 2015 roku
2015-04-17 16:34 uzyskanie przez Emitenta nakazu zapłaty
2015-04-14 16:43 cofnięcie powództwa w części w związku z pozwem przeciwko G. Kopaczewskiemu

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm