pieniadz.pl

ujawnienie stanu posiadania- Jalexus Consultants Limited

21-04-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-21
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA
Temat
ujawnienie stanu posiadania- Jalexus Consultants Limited
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Spółka pod firmą Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej, jako Spółka, Impera_, działając w trybie art. 69 ust.1 pkt.1_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._ _Ustawa_, informuje, że w dniu 20.04.2016 r. otrzymała zawiadomienie od spółki Jalexus Consultants Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, _Jalexus_ że wskutek transakcji nabycia przez Jalexus poza rynkiem regulowanym w dniu 13 kwietnia 2016 r. akcji Impera, zmienił się stan posiadania Jalexus w ogólnej liczbie głosów Impera.
Przed ww. zdarzeniem Jalexus posiadała 370.961 _trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden_ akcji Impera, reprezentujących 3,95% kapitału zakładowego Impera, uprawniających do 370.961 _trzysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden_ głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 3,95% w ogólnej liczbie głosów w Impera.
Wskutek ww. zdarzenia Jalexus nabyła 301.636 _trzysta jeden tysięcy sześćset trzydzieści sześć _ akcji Impera, reprezentujących 3,21% kapitału zakładowego Impera, uprawniających do 301.636 _trzysta jeden tysięcy sześćset trzydzieści sześć_ głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 3,21% w ogólnej liczbie głosów w Impera.
W związku z powyższym, Jalexus posiada obecnie łącznie 672.597 _sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem_ akcji Impera, reprezentujących 7,16% kapitału zakładowego Impera, uprawniających do 672.597 _sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem_ głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 7,16% w ogólnej liczbie głosów w Impera.
Jalexus poinformowała Impera, że Jalexus nie wyklucza dalszego zwiększania jak i zmniejszania posiadania akcji Impera w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia.
Jednocześnie Jalexus poinformowała Impera, że brak jest zależnych od niej podmiotów posiadających akcje Impera oraz osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit.c.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-20

+ więcej
  • EUR euro 4,7109 +0,10%  +0,47gr
  • USD dolar 4,4130 -0,16%  -0,72gr
  • GBP funt 5,3808 +0,35%  +1,88gr
  • CHF frank 4,7477 -0,53%  -2,51gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm