pieniadz.pl

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Impera Capital S.A. oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu przez Radę Nadzorczą

21-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-21
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA
Temat
Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Impera Capital S.A. oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu przez Radę Nadzorczą
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki IMPERA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2016 z dnia 24 maja 2016 r., informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Impera Capital S.A. podjęła uchwały dokonujące wyboru: Przewodniczącego Rady Nadzorczej powierzając tę funkcję Panu Dariuszowi Kulgawczuk, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powierzając tę funkcję Panu Piotrowi Stępniewskiemu oraz wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej powierzając tę funkcję Panu Cezaremu Górka.
Życiorysy wszystkich powołanych w dniu 24 maja 2016 r. członków Rady Nadzorczej zostały opublikowane i są dostępne na stronie internetowej Emitenta _www.imperasa.pl_.
Ponadto, Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Rady Nadzorczej został przyjęty tekst jednolity Statutu Emitenta w związku z Uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2016 r.
W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje tekst jednolity Statutu.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-11-30

+ więcej
  • EUR euro 4,3492 +0,38%  +1,65gr
  • USD dolar 3,9810 +0,84%  +3,32gr
  • GBP funt 5,0350 +0,57%  +2,84gr
  • CHF frank 4,5510 +1,06%  +4,79gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm