pieniadz.pl

ujawnienie pośredniego stanu posiadania

21-04-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-21
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA
Temat
ujawnienie pośredniego stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Spółka pod firmą Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej, jako Spółka, Impera_, działając w trybie art. 69 ust.1 pkt.2_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._ _Ustawa_, informuje, że w dniu 20.04.2016 r. otrzymała zawiadomienie od spółki Moldona Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, _Moldona_, że wskutek transakcji zbycia przez spółkę zależną od Moldona tj. Aero Investment sp. z o.o., poza rynkiem regulowanym w dniu 13 kwietnia 2016 r. akcji Impera, zmienił się pośredni stan posiadania Moldona w ogólnej liczbie głosów Impera.
Przed ww. zdarzeniem Moldona nie posiadała bezpośrednio akcji Impera, pośrednio poprzez podmiot zależny Aero Investment sp. z o.o. posiadała natomiast 1.004.497 _jeden milion cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem_ akcji Impera, reprezentujących 10,69% kapitału zakładowego Impera, uprawniających do 1.004.497 _jeden milion cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem_ głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 10,69% w ogólnej liczbie głosów w Impera.
Wskutek ww. zdarzenia spółka zależna od Moldona zbyła 1.004.497 _jeden milion cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem_ akcji Impera, reprezentujących 10,69% kapitału zakładowego Impera, uprawniających do 1.004.497 _jeden milion cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem_ głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 10,69% w ogólnej liczbie głosów w Impera.
W związku z powyższym Moldona nie posiada ani pośrednio ani bezpośrednio akcji Impera.
Jednocześnie Moldona poinformowała Impera, że brak jest zależnych od niej podmiotów posiadających akcje Impera oraz osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit.c.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm