pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: IMPERA (IMP)

Pełna nazwa IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. WOŁOSKA 22 BUDYNEK D - MOKOTÓW NOVA 02-675 WARSZAWA
Telefon (22) 378 55 50
Prezes Łukasz Kręski
Fax (22) 3785551
WWW www.imperasa.pl
E-mail biuro@imperasa.pl

Komunikaty spółki: IMPERA (IMP)

2014-07-15 11:21 zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
2014-07-15 11:13 Ujawnienie stanu posiadania
2014-07-11 15:57 Ujawnienie stanu posiadania
2014-07-10 17:15 wykup obligacji serii K, wygaśnięcie zabezpieczeń obligacji serii K
2014-07-10 17:06 informacja w nawiązaniu do raportu nr 57/2014
2014-07-08 18:19 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
2014-07-02 15:33 Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 01 lipca 2014 roku.
2014-06-30 11:14 Wybór biegłego rewidenta
2014-06-27 12:54 Ujawnienie stanu posiadania
2014-06-27 12:48 zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
2014-06-27 12:42 Ujawnienie stanu posiadania
2014-06-25 17:12 emisja obligacji serii L
2014-06-18 15:45 zmiana animatora rynku Emitenta
2014-05-30 09:54 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Impera Capital S.A. w dniu 28.05.2014 r.
2014-05-28 17:36 Odstąpienie od głosowania nad uchwałą z punktu 9 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. w dniu 28 maja 2014 roku
2014-05-28 17:25 uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Impera Capital S.A. w dniu 28 maja 2014 roku
2014-05-20 18:34 Ujawnienie stanu posiadania- utrata statusu podmiotu dominującego
2014-05-20 18:28 Ujawnienie stanu posiadania- pośrednie nabycie akcji
2014-05-20 18:24 Ujawnienie stanu posiadania- pośrednie nabycie akcji
2014-05-20 18:19 Ujawnienie stanu posiadania- pośrednie nabycie akcji
2014-05-20 18:14 Ujawnienie stanu posiadania
2014-05-20 18:04 Ujawnienie stanu posiadania
2014-05-20 17:59 Ujawnienie stanu posiadania
2014-05-20 17:54 Ujawnienie stanu posiadania
2014-05-15 17:42 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014
2014-05-12 16:07 zakończenie procesu scalenia akcji, wznowienie notowań
2014-05-02 18:28 Korekta do raportu bieżącego nr 36/2014
2014-05-02 17:02 Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impera Capital S.A w dniu 28 maja 2014 r.
2014-05-02 16:46 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impera Capital S.A. na dzień 28 maja 2014 r.
2014-04-25 17:42 Uchwała Zarządu KDPW w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki (scalenie).

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm