pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: IMPERA (IMP)

Pełna nazwa IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. WOŁOSKA 22 BUDYNEK D - MOKOTÓW NOVA 02-675 WARSZAWA
Telefon (22) 378 55 50
Prezes Łukasz Kręski
Fax (22) 3785551
WWW www.imperasa.pl
E-mail biuro@imperasa.pl

Komunikaty spółki: IMPERA (IMP)

2005-04-29 17:10 23/2005 oświadczenie w zakresie przestrzegania ładu korporacyjnego
2005-04-29 08:55 Raport roczny SAF-R 2004
2005-04-19 17:45 22/2005 zawiadomienie od spółki zależnej
2005-04-18 17:18 21/2005 aktywa o znacznej wartości
2005-04-18 17:12 20/2005 aktywa o znacznej wartości
2005-04-15 20:16 19/2005 informacja od spółki zależnej
2005-03-15 17:11 18/2005 aktywa o znacznej wartości
2005-03-15 17:04 17/2005 aktywa o znacznej wartości
2005-03-10 17:02 14/2005 nabycie aktywów znacznej wartości
2005-03-01 17:39 Skonsolidowany raport kwartalny SAF-QS 4/2004
2005-02-17 17:13 15/2005 Aktywa o znacznej wartrości
2005-02-17 17:07 14/2005 aktywa o znacznej wartości
2005-02-15 16:57 Zawiadomienie otrzymane przez Siódmy NFI im. Kazimierza Wielkiego S.A.
2005-02-14 16:48 Raport kwartalny SAF-Q 4/2004
2005-02-10 17:22 11/2005 Zbycie bonów skarbowych
2005-02-10 17:16 12/2005 Zakup bonów skarbowych
2005-02-10 17:08 11/2005
2005-01-31 17:05 10/2005 terminy przekazywania raportów okresowych
2005-01-24 17:03 9/2005 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ Funduszu, które odbyło się w dniu 14 stycznia 2005r.
2005-01-19 17:02 8/2005 sprostowanie raportu bieżącego 7/2005
2005-01-18 17:14 7/2005 obniżenie kapitału zakładowego Siódmego NFI im. K. Wielkiego SA
2005-01-18 17:04 6/2005 aktywa o znacznej wartości
2005-01-18 16:54 5/2005 aktywa o znacznej wartości
2005-01-14 16:58 4/2005 uchwały podjete przez NWZ Siódmego NFI im. K. Wielkiego SA w dniu 14 stycznia 2005 r.
2005-01-07 17:36 2/2005 transakcja z podmiotem powiązanym przekraczjąca równowartość w PLN kwoty 500.000 EURO
2005-01-06 17:27 1/2005 treść projektów uchwał na NWZ Siódmego NFI im. K.Wielkiego SA zwołanego na dzień 14 styczeń 2005r.
2004-12-22 17:44 70/2004 zwołanie NWZ Siódmego NFI im. Kazimierza Wielkiego SA
2004-12-20 17:02 przyłączenie do systemu ESPI

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm