pieniadz.pl

Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Impera Capital S.A. w dniu 24 maja 2016 r.

25-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-25
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Impera Capital S.A. w dniu 24 maja 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Spółka pod firmą: "Impera Capital S.A." z siedzibą w Warszawie _dalej, jako "Spółka"_, działając w trybie art. 70 pkt. 3_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. nr 184, poz. 1539_, niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ Spółki w dniu 24 maja 2016 r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym ZWZ oraz w ogólnej liczbie głosów.
Akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% głosów na ZWZ byli:
1. Grzegorz Roszkowski z ilością głosów 202.000, co stanowi 7,26% głosów na Walnym i 2,15% w ogólnej liczbie głosów.
2. TNK Investments sp. z o.o. z ilością głosów 980.715, co stanowi 35,26% głosów na Walnym i 10,43% w ogólnej liczbie głosów.
3. Cezary Gregorczuk z ilością głosów 1.598.883, co stanowi 57,48% głosów na Walnym i 17,01% w ogólnej liczbie głosów.Podstawa prawna:
art. 70 pkt. 3_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. nr 184, poz. 1539_


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-20

+ więcej
  • EUR euro 4,7109 +0,10%  +0,47gr
  • USD dolar 4,4130 -0,16%  -0,72gr
  • GBP funt 5,3808 +0,35%  +1,88gr
  • CHF frank 4,7477 -0,53%  -2,51gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm