pieniadz.pl

przedterminowy wykup części obligacji serii O

22-04-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-22
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA
Temat
przedterminowy wykup części obligacji serii O
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki IMPERA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_, w nawiązaniu do korekty raportu bieżącego nr 4 /2016 z dnia 09 marca 2016 r., informuje, że w dniu 22 kwietnia 2016 r. dokonał przedterminowego wykupu części wyemitowanych obligacji serii O tj. 1000 _jeden tysiąc_ obligacji serii O o wartości nominalnej 1.000 zł _jeden tysiąc złotych_ każda _Obligacje, O_ i łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł _jeden milion złotych_, których zabezpieczeniem była blokada aktywów, rozumianych, jako środki finansowe oraz instrumenty finansowe na rachunku maklerskim do wysokości 200% łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych Obligacji. O ustanowieniu zabezpieczeń obligacji serii O Emitent poinformował raportem bieżącym nr 5/2016. Z chwilą dokonania przedterminowego wykupu Obligacje uległy umorzeniu.
W związku z przedterminowym wykupem Obligacji Emitent złoży dyspozycję zmniejszenia wartości blokady instrumentów finansowych oraz środków finansowych ustanowionej na rachunku Emitenta do wartości odpowiadającej 200% _dwieście procent_ łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych Obligacji, która na dzień dzisiejszy wynosi 1 mln. zł.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1_ Ustawy o ofercie – informacje poufne

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm