pieniadz.pl

ujawnienie stanu posiadania- FXCube Technologies Limited

21-04-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-21
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA
Temat
ujawnienie stanu posiadania- FXCube Technologies Limited
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Spółka pod firmą Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej, jako Spółka, Impera_, działając w trybie art. 69 ust.1 pkt.1_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm._ _Ustawa_, informuje, że w dniu 20.04.2016 r. otrzymała zawiadomienie od spółki FXCube Technologies Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, _FXCube_ że wskutek transakcji nabycia przez FXCube poza rynkiem regulowanym w dniu 13 kwietnia 2016 r. akcji Impera, zmienił się stan posiadania FXCube w ogólnej liczbie głosów Impera.
Przed ww. zdarzeniem FXCube posiadała 315.225 _trzysta piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć_ akcji Impera, reprezentujących 3,35% kapitału zakładowego Impera, uprawniających do 315.225 _trzysta piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć_ głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 3,35% w ogólnej liczbie głosów w Impera.
Wskutek ww. zdarzenia FXCube nabyła 376.399 _trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć_ akcji Impera, reprezentujących 4% kapitału zakładowego Impera, uprawniających do 376.399 _trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć_ głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 4% w ogólnej liczbie głosów w Impera.
W związku z powyższym, FXCube posiada obecnie łącznie 691.624 _sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia cztery_ akcji Impera, reprezentujących 7,36% kapitału zakładowego Impera, uprawniających do 691.624 _sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia cztery_ głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 7,36% w ogólnej liczbie głosów w Impera.
FXCube poinformowała Impera, że FXCube nie wyklucza dalszego zwiększania jak i zmniejszania posiadania akcji Impera w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia.
Jednocześnie FXCube poinformowała Impera, że brak jest zależnych od niej podmiotów posiadających akcje Impera oraz osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit.c.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm