pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Chemoservis-Dwory SA (CHS)

Pełna nazwa CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL.CHEMIKÓW 1 32-600 OŚWIĘCIM
Telefon (33) 480 20 00
Prezes Wojciech Mazur
Fax (33) 4446059
WWW www.chemoservis.pl
E-mail sekretariat@chemoservis.pl
ISIN PLCHMDW00010

Komunikaty spółki: Chemoservis-Dwory SA (CHS)

2016-11-03 12:09 Ustanowienie zastawu rejestrowego na mieniu spółki zależnej Emitenta
2016-10-28 18:14 Doręczenie pozwu REVICO S.A. przeciwko Emitentowi
2016-10-27 20:27 Aneks do Umowy zbycia udziałów Spółki zależnej Emitenta
2016-10-26 14:29 Podpisanie przez Emitenta umowy o znaczącej wartości
2016-10-20 08:21 Informacja o rozstrzygniętym przetargu
2016-10-19 14:06 Udzielenie zabezpieczenia przeciwko Emitentowi
2016-10-18 10:58 Podpisanie przez Emitenta umowy o znaczącej wartości
2016-10-14 19:47 Negocjacje warunków współpracy z firmą Synthos S.A.
2016-10-14 16:51 Udzielenie zabezpieczenia przeciwko Emitentowi
2016-10-11 08:08 Skorygowana informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
2016-10-06 15:57 Aneks do udzielonego Spółce Zależnej ZE ZEN Sp. z o.o. poręczenia kredytów bankowych
2016-10-06 15:51 Podpisanie przez podmiot zależny aneksów do umów kredytowych
2016-10-04 12:13 Nabycie przez Emitenta udziałów w Spółce CHEMONT Sp. z o.o.
2016-10-04 12:07 Zbycie przez Emitenta udziałów w Spółce Zależnej
2016-10-03 07:55 Animator Rynku Obligacji na okaziciela serii A spółki Chemoservis-Dwory S.A.
2016-09-27 16:16 Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ
2016-09-26 20:45 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 26 września 2016 roku
2016-09-26 12:05 Zestawienie wykorzystania środków z emisji obligacji serii A Emitenta – uzupełnienie do sprawozdania z działalności Spółki w 2015r.
2016-09-23 14:44 Ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomościach Emitenta – zabezpieczenie zobowiązania Spółki Zależnej
2016-09-22 13:51 Informacja o rozstrzygniętym przetargu
2016-09-19 19:07 Ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomościach Emitenta
2016-09-15 14:03 Otrzymanie informacji o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów Emitenta
2016-09-14 22:07 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
2016-09-08 20:27 Wniesienie przez Chemoservis-Dwory S.A. zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w sprawie z wniosku REVICO S.A.
2016-09-08 07:14 Zamiar zbycia udziałów w Spółce zależnej – ustalenie głównych parametrów transakcji
2016-09-01 14:00 Roszczenie Emitenta przeciwko akcjonariuszom oraz udzielenie zabezpieczenia przeciwko Emitentowi
2016-08-31 22:16 Projekty uchwał na zwołane na dzień 26 września 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta
2016-08-31 22:09 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
2016-08-29 18:20 Skonsolidowany raport półroczny PS 2016
2016-08-29 18:14 Raport półroczny P 2016

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm