pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Chemoservis-Dwory SA (CHS)

Pełna nazwa CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL.CHEMIKÓW 1 32-600 OŚWIĘCIM
Telefon (33) 480 20 00
Prezes Wojciech Mazur
Fax (33) 4446059
WWW www.chemoservis.pl
E-mail sekretariat@chemoservis.pl
ISIN PLCHMDW00010

Komunikaty spółki: Chemoservis-Dwory SA (CHS)

2016-08-19 15:18 Jednolity tekst Statutu Spółki Chemoservis-Dwory S.A.
2016-08-16 19:13 Podpisanie przez Emitenta i Jednostkę Zależną znaczącej umowy
2016-08-16 13:17 Łączne kryterium umowy znaczącej w podmiocie zależnym Emitenta
2016-08-11 12:02 Przedterminowy wykup części obligacji serii B Emitenta
2016-08-09 10:05 Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ
2016-08-09 09:27 Upływ kadencji Zarządu Emitenta, powołanie na nową kadencję
2016-08-09 09:21 Upływ kadencji Członków Rady Nadzorczej Emitenta, powołanie na nową kadencję
2016-08-09 09:11 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 sierpnia 2016 roku
2016-08-05 14:13 Podpisanie przez Emitenta umowy – łączne kryterium umowy znaczącej
2016-08-05 07:47 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-08-05 07:20 Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2015 opublikowanego dnia 25.04.2016 r.
2016-08-01 12:51 Decyzja Zarządu o wykupie części obligacji przez Emitenta
2016-07-13 23:30 Projekty uchwał na zwołane na dzień 8 sierpnia 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta
2016-07-13 22:28 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
2016-07-02 14:04 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
2016-07-01 13:46 Wypowiedzenie umowy na świadczenie usług animatora
2016-06-17 16:33 Ustanowienie zastawu rejestrowego na mieniu spółki zależnej Emitenta
2016-06-16 09:01 Ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomościach Emitenta
2016-06-15 13:39 Podpisanie przez Podmiot zależny Emitenta umowy o istotnej wartości – łączne kryterium
2016-06-07 12:49 Przedterminowy wykup części obligacji serii B Emitenta
2016-06-02 16:35 Decyzja Zarządu o wykupie części obligacji przez Emitenta
2016-06-01 07:13 Wybór biegłego rewidenta
2016-05-25 13:17 Podpisanie przez Emitenta i Jednostkę Zależną znaczącej umowy
2016-05-19 13:56 Podsumowanie kosztów emisji obligacji serii B Chemoservis-Dwory S.A.
2016-05-19 13:27 Ustanowienie zastawu na mieniu spółki zależnej MD-proeco Sp. z o.o.
2016-05-18 12:00 Ustanowienie zastawu na udziałach spółki zależnej MD-proeco Sp. z o.o.
2016-05-13 08:07 Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2016
2016-05-06 10:12 Ustanowienie zastawu rejestrowego na mieniu Emitenta
2016-05-06 09:35 Uchwała KDPW w sprawie umorzenia części obligacji Emitenta
2016-05-05 15:28 Ustanowienie zastawu rejestrowego na mieniu Zakładu Energetycznego ZEN Sp. z o.o.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm