pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Otrzymanie informacji o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów Emitenta

15-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 62 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-15
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Otrzymanie informacji o przekroczeniu progu 20% ogólnej liczby głosów Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki Chemoservis-Dwory S.A. _"Emitent"_ informuje, iż w dniu 15 września 2016 roku otrzymał od Spółki Raunds Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", Raunds"_ informację o przekroczeniu progu 20% w ogólnej liczbie głosów Emitenta przez Raunds.

Raunds poinformował, że w wyniku transakcji poza rynkiem regulowanym dotyczącej nabycia akcji spółki Chemoservis-Dwory S.A. w dniu 9 września 2016 roku przez Raunds, udział Spółki w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta przekroczył 20%.

Raunds poinformował, że przed dokonaniem transakcji Raunds nie posiadał akcji Emitenta.

Raunds w przekazanej informacji poinformował, że posiada 6.172.468 akcji Spółki, stanowiących 24,68% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do wykonywania 6.172.468 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 24,68% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Chemoservis-Dwory S.A.

Raunds poinformował, że nie posiada podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji Emitenta.
Spółka poinformowała także, iż jest w 100% spółką zależną od Revico S.A. z siedzibą w Mirosławiu. Jak również, że na podstawie art. 87 ust 5 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382, z późn. zm_ _"Ustawa"_, po dokonaniu transakcji udział Revico nie uległ zmianie i Revico nadal posiada 7.738.418 akcji Emitenta, stanowiących 30,94 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Chemoservis-Dwory S.A.

Raunds przekazał informację, że nie zawarł umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy , tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Spółka poinformowała, że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy.

Spółka poinformowała również, że łączna suma liczby akcji obliczona w uwzględnieniu powyższym informacji wynosi 6.172.468 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 24,68% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Chemoservis-Dwory S.A.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm