pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Aneks do udzielonego Spółce Zależnej ZE ZEN Sp. z o.o. poręczenia kredytów bankowych

06-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 73 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-06
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Aneks do udzielonego Spółce Zależnej ZE ZEN Sp. z o.o. poręczenia kredytów bankowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Chemoservis-Dwory S.A. _"Emitent"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 29/2015 z dnia
31 lipca 2015 r. informuje, iż w dniu 5 października 2016 r. został zawarty aneks do Umowy poręczenia, w ramach którego Emitent udzielił poręczenia spłaty kredytów bankowych zaciągniętych przez Spółkę Zależną ZE ZEN
Sp. z o.o. w ING Bank Śląski S.A. Wysokość i okres obowiązywania udzielonego poręczenia pozostały niezmienione: kwota poręczenia wynosi 5.000.000 zł, okres obowiązywania do dnia 31 grudnia 2022 roku. Poręczenie zabezpiecza spłatę kredytów bankowych z następujących tytułów i w następujących wysokościach:
a_ kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 5.000.000 zł,
b_ kredyt inwestycyjny w kwocie 1.440.000 zł,
c_ linia wieloproduktowa, w tym kredyt odnawialny w kwocie: 2.000.000 zł lub gwarancje bankowe do wysokości limitu: 2.000.000 zł.
Na dzień sporządzenia raportu Emitenta obowiązuje również poręczenie udzielone dla ING Bank Śląski S.A.
w imieniu Spółki Zależnej ZBACH Sp. z o.o. w wysokości 4.000.000 zł, zabezpieczający spłatę kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 3.500.000 zł.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm