pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Ustanowienie zastawu rejestrowego na mieniu spółki zależnej Emitenta

03-11-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 82 / 2016
Data sporządzenia: 2016-11-03
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Ustanowienie zastawu rejestrowego na mieniu spółki zależnej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Emitenta, publikuje otrzymaną w dniu 3 listopada br. informację od podmiotu zależnego – spółki Balticservis Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie:

"Zarząd spółki BALTICSERVIS Sp. z o.o. w Szczecinie _Zastawca_ informuje, iż w dniu 02 listopada 2016 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie, Wydział XIV Gospodarczy - Rejestru Zastawów o dokonanym w dniu 25.10.2016 roku wpisie do Rejestru Zastawów zastawu o najwyższej sumie zabezpieczenia do kwoty 40.500.000,00 zł. Przedmiotem zastawu jest mienie ruchome przedsiębiorstwa Zastawcy, których wartość na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 1.337.039,05 zł. Wpisu dokonano na wniosek Spółki BSWW TRUST Sp. z o.o. w Warszawie _Zastawnik_ będącej Administratorem Zabezpieczeń wyemitowanych w dniu 30 marca 2016 roku przez wspólnika Spółki BALTICSERVIS Sp. z o.o. Spółkę Chemoservis – Dwory S.A. obligacji serii "B" o łącznej wartości nominalnej 27.000.000,00 zł. Zastawnik jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 marca 2020 roku".


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm