pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Chemoservis-Dwory SA (CHS)

Pełna nazwa CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL.CHEMIKÓW 1 32-600 OŚWIĘCIM
Telefon (33) 480 20 00
Prezes Wojciech Mazur
Fax (33) 4446059
WWW www.chemoservis.pl
E-mail sekretariat@chemoservis.pl
ISIN PLCHMDW00010

Komunikaty spółki: Chemoservis-Dwory SA (CHS)

2016-04-25 07:52 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-04-25 07:51 Raport roczny R 2015
2016-04-18 09:18 Przedterminowy wykup obligacji serii A Emitenta
2016-04-15 17:07 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 24/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 roku
2016-04-08 18:54 Przeniesienie akcji do Jednostki Zależnej
2016-04-06 16:50 Zawarcie przez Emitenta i Jednostkę Zależną znaczącej umowy
2016-04-06 16:34 Łączne kryterium umów w spółce zależnej Emitenta
2016-04-05 16:44 Nabycie znaczącego aktywa
2016-04-01 08:15 Przedterminowy wykup i umorzenie części obligacji Emitenta serii A
2016-03-31 16:59 Emisja obligacji serii B Chemoservis-Dwory S.A.
2016-03-29 16:13 Zamiar emisji obligacji przez Emitenta
2016-03-24 06:51 Łączne kryterium umowy znaczącej w podmiocie zależnym Emitenta
2016-03-11 13:06 Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej Emitenta
2016-03-11 12:49 Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej Emitenta - łączne kryterium
2016-03-07 15:35 Korekta RB 15/2016 z dnia 2 marca 2016 roku
2016-03-02 16:22 Powzięcie informacji o dokonaniu sprostowania wpisu w rejestrze przedsiębiorców
2016-03-01 17:20 Powzięcie informacji o dokonaniu wadliwego wpisu zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS oraz usiłowaniu wyłudzenia środków pieniężnych z majątku Spółki
2016-02-29 08:22 Skonsolidowany raport kwartalny QS 4/2015
2016-02-23 13:18 Umowa znacząca – przekroczenie szacowanej wartości
2016-02-17 14:17 Zmiana stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów Emitenta
2016-02-17 14:07 Informacja o transakcjach akcjami Emitenta osób mających dostęp do informacji poufnych – art. 160 ustawy o obrocie
2016-02-15 16:50 Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów Emitenta
2016-02-08 13:56 Łączne kryterium umowy znaczącej w spółce zależnej Emitenta
2016-01-28 14:03 Informacja o transakcjach akcjami Emitenta osób mających dostęp do informacji poufnych – art. 160 ustawy o obrocie
2016-01-21 08:24 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
2016-01-18 09:50 Terminy publikacji raportów okresowych
2016-01-13 12:54 Zawarcie aneksu do znaczącej umowy Emitenta
2016-01-13 12:08 Podpisanie przez Podmiot zależny Emitenta umowy – łączne kryterium umowy znaczącej
2016-01-13 12:03 Podpisanie przez Podmiot zależny Emitenta umów – łączne kryterium umowy znaczącej
2016-01-13 11:57 Podpisanie przez Podmiot zależny Emitenta znaczącej umowy

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm