pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Informacja o rozstrzygniętym przetargu

20-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 78 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-20
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Informacja o rozstrzygniętym przetargu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Chemoservis-Dwory S.A _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 20.10.2016r powziął informację od FLUKAR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach o wyniku przeprowadzonego przetargu: "Zaprojektowanie i wykonanie kompletnego zakładu do regeneracji olejów przepracowanych", gdzie Spółka została wybrana wykonawcą przedmiotowego zadania.
Wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia: 45.600.000,00 zł netto + VAT.
Realizację zadania podzielono na dwa etapy:
Etap I – Zaprojektowanie kompletnego zakładu do regeneracji olejów przepracowanych.
Etap II – Wykonanie zaprojektowanego kompletnego zakładu do regeneracji olejów przepracowanych.
Realizacja II Etapu uzależniona jest od uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania w ramach projektu "Wdrożenie technologii selektywnego zagospodarowania strumieni węglowodorowych i recyklingu odpadów pochodzenia naftowego" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. W przypadku nie uzyskania dofinansowania Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji Etapu II.
Termin realizacji całości zadania: do 31.08.2018r.
O kolejnych wiążących Strony ustaleniach, dotyczących powyższego, Zarząd Spółki poinformuje odrębnym raportem bieżącym.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm