pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomościach Emitenta – zabezpieczenie zobowiązania Spółki Zależnej

23-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 65 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-23
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomościach Emitenta – zabezpieczenie zobowiązania Spółki Zależnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. _Emitent_, uzupełniając raport bieżący Nr 63/2016 z dnia 19 września br. informuje, iż w dniu 23 września 2016 roku otrzymał postanowienie z Sądu Rejonowego w Oświęcimiu V Wydział Ksiąg Wieczystych o ustanowieniu w dniu 20 września 2016 roku hipoteki umownej łącznej do wysokości 4.590.000,00 zł _słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100_ na wieczystym prawie użytkowania gruntów wraz z prawem własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, stanowiących własność Emitenta, opisane w raporcie bieżącym Nr 63/2016, położone w Oświęcimiu objęte księgą wieczystą o numerze: KR1E/00059759/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, na rzecz Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie.
Wskazana powyżej hipoteka stanowi zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym przyznanym Spółce Zależnej Zakład Energetyczny ZEN Sp. z o.o. w ramach umowy o linię wielowalutową do wysokości 2.725.776,11 zł zawartą pomiędzy ZE ZEN Sp. z o.o. a Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie.

Reasumując, na rzecz Banku Millennium S.A. w księdze wieczystej Nr KR1E/00059759/7 ustanowione zostały hipoteki na łączną wartość 12.240.000,00 zł stanowiące zabezpieczenie zobowiązania z tytułu zaciągniętych przez Emitenta i Spółkę Zależną od Emitenta ZE ZEN Sp. z o.o. kredytów w łącznej wysokości 7.208.581,42 zł.

Między Emitentem a Bankiem Millennium S.A., jak również osobami nim zarządzającymi, jak również pomiędzy ZE ZEN Sp. z o.o. a Bankiem Millennium S.A., jak również osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm