pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Wniesienie przez Chemoservis-Dwory S.A. zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w sprawie z wniosku REVICO S.A.

08-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 60 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-08
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Wniesienie przez Chemoservis-Dwory S.A. zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w sprawie z wniosku REVICO S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. _"Emitent"_, w nawiązaniu do RB 58/2016 z dnia 1 września 2016 r. informuje, że w dniu 7 września 2016 r. Emitent wniósł zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie z wniosku Revico S.A. przeciwko Emitentowi o udzielenie zabezpieczenia roszczenia, w którym Sąd postanowił zabezpieczyć roszczenie o stwierdzenie nieważności ewentualnie o uchylenie uchwał nr 21/2016, 22/2016, 23/2016, 24/2016, 25/2016, 26/2016, 27/2016, 28/2016 podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 8 sierpnia 216 r.
Podstawa prawna: Artykuł 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm