pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ

27-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 68 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-27
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Działając na podstawie Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd CHEMOSERVIS-DWORY S.A. _"Spółka"_ podaje do publicznej wiadomości wykaz Akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 września 2016 roku, posiadających co najmniej 5% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

PETRO Mechanika S.A.
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 3 220 569
Liczba głosów zarejestrowanych akcji: 3 220 569
Udział % w ogólnej liczbie głosów: 12,88%
Udział % głosów na tym NWZ: 39,82%

ALTUS TFI S.A.
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 2 140 000
Liczba głosów zarejestrowanych akcji: 2 140 000
Udział % w ogólnej liczbie głosów: 8,56%
Udział % głosów na tym NWZ: 26,46%

STERLING Marek Dworak Dz. Gosp.
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 1 250 000
Liczba głosów zarejestrowanych akcji: 1 250 000
Udział % w ogólnej liczbie głosów: 5,00%
Udział % głosów na tym NWZ: 15,46%

DENTARG INVESTMENTS LTD.
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 1 226 781
Liczba głosów zarejestrowanych akcji: 1 226 781
Udział % w ogólnej liczbie głosów: 4,91%
Udział % głosów na tym NWZ: 15,17%

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm