pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Podpisanie przez podmiot zależny aneksów do umów kredytowych

06-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 72 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-06
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Podpisanie przez podmiot zależny aneksów do umów kredytowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki zależnej ZE ZEN Sp. z o.o. _"Spółka"_ z siedzibą w Dąbrowie Górniczej w dniu 6 października 2016 roku przekazał Emitentowi następującej treści informację:
"W dniu 5 października 2016 roku, ZE ZEN Sp. z o.o. zawarła z ING Bankiem Śląskim S.A. z mocą obowiązywania od 30 września 2016 roku aneksy do umów kredytowych:
1. wieloproduktowa w wysokości 2,0 mln PLN _słownie: dwa miliony złotych_. Termin obowiązywania kredytu odnawialnego udzielony jest do dnia 21 grudnia 2018 roku.
2. kredyt w bieżącym rachunku bankowym w wysokości 5,0 mln PLN _słownie pięć milionów złotych_ zawarty 31 lipca 2015 roku. Kredyt udzielony jest z terminem spłaty do 30 lipca 2018 roku. Przedmiotowy aneks przedłuża okres kredytowania niniejszej umowy, wprowadzając obniżanie dostępnego limitu kredytowego do całkowitej spłaty w dniu 30 lipca 2018 roku.
Łączna wartość zawartych umów z ING Bankiem Śląskim S.A. Spółki nadal pozostaje na poziomie 8.739.000 PLN.
Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na poziomie WIBOR 1M + marża Banku min. 2,0 p.p."

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm