pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Aneks do Umowy zbycia udziałów Spółki zależnej Emitenta

27-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 80 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-27
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Aneks do Umowy zbycia udziałów Spółki zależnej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Chemoservis-Dwory S.A. _"Emitent"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 70/2016 z dnia
4 października 2016 r. informuje, iż w dniu 27 października 2016 r. pomiędzy Emitentem _Zbywca_, a Centrum Targowa Sp. z o.o. _Nabywca_ z siedzibą w Płocku, zawarty został aneks do umowy sprzedaży udziałów z dnia
3 października 2016 r. Przedmiotowa umowa obejmuje sprzedaż należących do Emitenta 5.036 _słownie: pięć tysięcy trzydzieści sześć_ udziałów stanowiących 50,36% wszystkich udziałów w Spółce PETRO ENERGOREM
Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku _Spółka Zależna Emitenta_ za wynagrodzenie w wysokości 8.485.660 zł _słownie: osiem milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych_. Podpisany w dniu dzisiejszym aneks wprowadza nowy harmonogram rozliczenia wynagrodzenia za udziały:
a_ zaliczka w wysokości 250.000,00 zł wpłacona w dniu 7 września br.
b_ kwota w wysokości 500.000,00 zł wpłacona do dnia 21 października br.
c_ kwota w wysokości 7.735.660,00 zł zostanie wpłacona do dnia 15 listopada br.
Pozostałe warunki umowy opisanej w raporcie bieżącym Nr 70/2016 z dnia 4 października 2016 r. pozostają bez zmian.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm