pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Doręczenie pozwu REVICO S.A. przeciwko Emitentowi

28-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 81 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-28
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Doręczenie pozwu REVICO S.A. przeciwko Emitentowi
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. _"Emitent"_, w nawiązaniu do RB 58/2016 z dnia 1 września 2016 r. oraz RB 60/2016 z dnia 8 września 2016 r., informuje, że w dniu 27 października 2016 r. do siedziby Emitenta wpłynął pozew z dnia 6 września 2016 r. spółki Revico S.A. przeciwko Emitentowi o stwierdzenie nieważności ewentualnie o uchylenie uchwał nr 4/2016, 10/2016, 13/2016, 15/2016, 16/2016, 17/2016, 18/2016, 19/2016, 20/2016, 21/2016, 22/2016, 23/2016, 24/2016, 25/2016, 26/2016, 27/2016 i 28/2016, podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 8 sierpnia 2016 r., wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia.

Ponadto, Sąd Okręgowy w Krakowie wezwał Emitenta do złożenia odpowiedzi na pozew w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Emitent złoży odpowiedź na pozew przy czym w opinii Emitenta powództwo jest w całości bezzasadne.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. 2016, poz. 1639 tj._ w zw. z § 38 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. 2014, poz. 133 tj. z późn. zm._

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm