pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Chemoservis-Dwory SA (CHS)

Pełna nazwa CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL.CHEMIKÓW 1 32-600 OŚWIĘCIM
Telefon (33) 480 20 00
Prezes Wojciech Mazur
Fax (33) 4446059
WWW www.chemoservis.pl
E-mail sekretariat@chemoservis.pl
ISIN PLCHMDW00010

Komunikaty spółki: Chemoservis-Dwory SA (CHS)

2016-01-13 11:53 Podpisanie przez Podmiot zależny Emitenta znaczącej umowy
2015-12-30 16:30 Umowa znacząca – przekroczenie szacowanej wartości
2015-12-29 14:28 Znaczący kontrakt w spółce zależnej Emitenta - łączne kryterium
2015-12-29 09:48 Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów Emitenta
2015-12-10 16:21 Umowa o znaczącej wartości - łączne kryterium umowy w Spółce zależnej Emitenta
2015-12-03 19:30 Umowa o znaczącej wartości - łączne kryterium umowy w Spółce zależnej Emitenta
2015-12-02 10:08 Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta
2015-11-24 16:59 Podpisanie przez Podmiot zależny Emitenta umowy – łączne kryterium umowy znaczącej
2015-11-13 07:16 Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2015
2015-11-09 10:36 Korekta RB 39/2015 – Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 listopada 2015 roku.
2015-11-05 08:34 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ
2015-11-04 14:53 Powołanie/odwołanie członków organu nadzorczego Emitenta
2015-11-04 14:45 Zgłoszenie sprzeciwu do Uchwał Walnego Zgromadzenia
2015-11-04 14:35 Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 listopada 2015 roku
2015-10-16 11:08 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
2015-10-14 13:20 Wprowadzenie na żądanie Akcjonariusza zmian do porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 3 listopada 2015 r., wraz z uzasadnieniem.
2015-10-06 14:08 Korekta raportu nr 35/2015 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2015-10-06 13:13 Projekty uchwał na zwołane na dzień 3 listopada 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta
2015-10-06 13:05 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2015-10-01 17:08 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta
2015-08-28 07:31 Skonsolidowany raport półroczny PS 2015
2015-08-28 07:29 Raport półroczny P 2015
2015-08-13 10:47 Zawarcie przez Emitenta umowy o znaczącej wartości
2015-08-05 08:22 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy
2015-08-05 08:07 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
2015-08-04 12:43 Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy znaczącej
2015-07-31 17:46 Udzielenie Spółce Zależnej przez Emitenta poręczenia kredytów bankowych
2015-07-31 14:00 Zawarcie przez Podmiot zależny Emitenta znaczącej umowy
2015-07-29 13:38 Aneks do umowy o znaczącej wartości
2015-06-30 12:36 Znaczące zamówienie w spółce zależnej Emitenta - łączne kryterium umowy

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm