pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Udzielenie zabezpieczenia przeciwko Emitentowi

19-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 77 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-19
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Udzielenie zabezpieczenia przeciwko Emitentowi
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. _"Emitent"_ informuje, że w dniu 18 października 2016r. do siedziby Emitenta wpłynęło postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 6 października 2016r. w sprawie z wniosku Raunds sp. z o.o. przeciwko Emitentowi o udzielenie zabezpieczenia roszczenia przed wszczęciem postępowania, w którym Sąd postanowił zabezpieczyć roszczenie Raunds sp. z o.o. o stwierdzenie nieważności ewentualnie o uchylenie uchwały numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 26 września 2016r. m.in. poprzez wstrzymanie wykonania uchwały numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 26 września 2016r. Sąd wyznaczył jednocześnie Raunds sp. z o.o. dwutygodniowy termin na wytoczenie powództwa przeciwko Emitentowi o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwały numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 26 września 2016r. Emitent nie posiada informacji, czy został wniesiony pozew przeciwko Emitentowi w powyższej sprawie, jednakże w przypadku otrzymania odpisu takiego pozwu, Emitent niezwłocznie przekaże informacje o tym fakcie do publicznej wiadomości.

Jednocześnie Zarząd Emitenta wskazuje, że w jego opinii powyższe postanowienie narusza prawo, w związku z czym Emitent wniesie zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia Raunds sp. z o.o.

Podstawa prawna: Artykuł 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm