pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Zamiar zbycia udziałów w Spółce zależnej – ustalenie głównych parametrów transakcji

08-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 59 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-08
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Zamiar zbycia udziałów w Spółce zależnej – ustalenie głównych parametrów transakcji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Chemoservis-Dwory S.A. _"Emitent"_ informuje, iż w dniu 7 września 2016r. podpisany został ze spółką Centrum Targowa Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku dokument określający parametry transakcji dotyczącej zbycia przez Emitenta posiadanego pakietu 50,36 % tj. 5 036 _słownie: pięć tysięcy trzydzieści sześć_ udziałów Spółki PETRO ENERGOREM Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.
Łączna kwota transakcji: 8 485 660 zł _słownie: osiem milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych_, z ceną za jeden udział: 1 685 zł _jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt pięć złotych_.
Szczegółowe warunki transakcji zostaną ustalone w umowie sprzedaży udziałów, co zostanie przekazane odrębnym raportem.
Podstawa prawna: Artykuł 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm