pieniadz.pl

Chemoservis-Dwory SA
Ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomościach Emitenta

19-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 63 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-19
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomościach Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. _Emitent_ w nawiązaniu do RB 54/2016 informuje, iż w dniu 19 września 2016 roku otrzymał postanowienie z Sądu Rejonowego w Oświęcimiu V Wydział Ksiąg Wieczystych o ustanowieniu w dniu 15.09.2016 roku hipoteki umownej łącznej do wysokości 7.650.000,00 zł _słownie: siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100_ na wieczystym prawie użytkowania gruntów wraz z prawem własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość położone w Oświęcimiu objęte księgą wieczystą o numerze: KR1E/00059759/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, na rzecz Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie.

Hipoteka została ustanowiona na prawie wieczystym użytkowania gruntów wraz z znajdującym się na nim budynkiem składającym się z części socjalno-administracyjnej oraz dwunawowej hali warsztatowej.

Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono hipotekę umowną, zgodnie z księgami rachunkowymi Emitenta, wynosi 4.490.625,00 zł.

Ustanowiona hipoteka stanowi zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym przyznanym Emitentowi w ramach umowy o linię wielowalutową do wysokości 4.482.805,31 zł zawartą pomiędzy Emitentem a Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie.

Między Emitentem a Bankiem Millennium S.A., jak również osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

Podstawą prawną sporządzenia raportu jest fakt, iż wartość aktywa na którym ustanowiono zabezpieczenie jest istotna z punktu widzenia Emitenta.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm