pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: NORDEABP (NDA)

Pełna nazwa NORDEA BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KIELECKA 2 81-303 GDYNIA
Telefon (58) 669 10 00; (58) 669 11 11
Prezes Sławomir Piotr Żygowski
Fax (58) 6691001
WWW www.nordeabank.pl
E-mail poczta@nordea.com
ISIN PLBKMNL00018

Komunikaty spółki: NORDEABP (NDA)

2014-08-25 16:56 P
2014-07-16 12:50 Zawarcie Znaczącej Umowy
2014-07-11 12:16 Zmiana terminu publikacji raportu finansowego Nordea Bank Polska SA za I półrocze 2014 r. oraz informacja o odstąpieniu od sporządzania raportu okresowego za 2 kwartał 2014 r.
2014-07-04 12:55 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 roku
2014-07-03 12:55 Zawarcie umowy przewłaszczenia kredytów hipotecznych na zabezpieczenie
2014-06-26 14:49 Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na wcześniejszy zwrot środków finansowych Nordea Bank Finland Plc
2014-06-24 15:39 Akcjonariusze powyżej 5% - NWZA 24.06.2014
2014-06-24 15:35 Uchwały NWZA Nordea Bank Polska SA z dnia 24.06.2014 r.
2014-06-18 14:32 Stanowisko Zarządu Nordea Bank Polska SA dotyczące planowanego połączenia Nordea Bank Polska SA z PKO Bankiem Polskim SA
2014-06-06 16:29 Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego
2014-06-06 16:20 Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Nordea Bank Polska SA z PKO Bankiem Polskim SA
2014-05-23 10:51 Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu PKO Banku Polskiego SA z Nordea Bank Polska SA oraz zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska SA na dzień 24.06.2014 r.
2014-05-15 14:23 Zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
2014-05-14 18:19 Podpisanie planu połączenia Nordea Bank Polska S.A. z PKO Bank Polski S.A.
2014-05-14 09:35 Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Nordea Bank Polska S.A. z PKO Bank Polski S.A.
2014-05-07 15:46 Zawieszenie obrotu akcjami Nordea Bank Polska S.A. na Rynku Głównym GPW w związku z przymusowym wykupem akcji ogłoszonym przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A.
2014-05-02 16:19 Q
2014-04-28 17:34 Zawarcie Znaczącej Umowy
2014-04-28 17:21 Zawarcie Znaczącej Umowy
2014-04-28 17:10 Powołanie Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA
2014-04-28 17:00 Akcjonariusze powyżej 5% - ZWZA 28.04.2014
2014-04-28 16:56 Uchwały ZWZA Nordea Bank Polska SA z dnia 28.04.2014 r.
2014-04-25 15:54 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Nordea Bank Polska SA za I kwartał 2014 r.
2014-04-15 16:42 Otrzymanie przez Nordea Bank Polska SA zawiadomienia od Skarbu Państwa w trybie art. 69 ustawy o ofercie
2014-04-09 15:39 Otrzymanie przez Nordea Bank Polska SA zawiadomienia od znaczącego akcjonariusza
2014-04-04 20:08 Zakończenie subskrypcji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii N. Zmiana wysokości kapitału zakładowego Emitenta
2014-04-02 15:50 Informacja nt. rekomendacji Zarządu Nordea Bank Polska SA w sprawie nie wypłacania dywidendy za 2013 r.
2014-04-02 15:48 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA
2014-04-02 15:39 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nordea Bank Polska SA
2014-04-01 19:49 Emisja warrantów subskrypcyjnych

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm