pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: NORDEABP (NDA)

Pełna nazwa NORDEA BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KIELECKA 2 81-303 GDYNIA
Telefon (58) 669 10 00; (58) 669 11 11
Prezes Sławomir Piotr Żygowski
Fax (58) 6691001
WWW www.nordeabank.pl
E-mail poczta@nordea.com
ISIN PLBKMNL00018

Komunikaty spółki: NORDEABP (NDA)

2013-04-24 07:33 Raport kwartalny Q 1/2013
2013-02-25 14:42 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku
2013-02-13 15:44 Raport roczny R 2012
2013-02-04 12:05 Zarejestrowanie zmian Statutu Nordea Bank Polska SA w KRS
2013-01-31 12:28 Terminy przekazywania raportów finansowych w 2013 roku
2013-01-30 07:34 Raport kwartalny Q 4/2012
2013-01-29 16:46 Informacja o publikacji raportu finansowego Nordea Bank Polska SA za IV kwartał 2012 r.
2013-01-08 15:33 Podjęcie uchwały o wcześniejszej spłacie pożyczki podporządkowanej
2013-01-07 15:03 Zgoda KNF- spełnienie się warunku zawieszającego do umowy znaczącej - w zw. z Raportem bieżącym nr 12/2012
2012-12-20 16:11 Korekta do Raportu bieżącego nr 36/2012 z dnia 19.12.2012r
2012-12-19 17:49 Podpisanie znaczącej umowy.
2012-11-30 15:33 Raport kwartalny Q 3/2012
2012-11-30 14:09 Korekta Skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Nordea Bank Polska S.A. za III kwartał 2012 r.
2012-11-22 13:22 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2012 rok
2012-10-26 15:31 Raport kwartalny Q 3/2012
2012-10-25 16:15 Uchwały NWZA Nordea Bank Polska SA z dnia 27.09.2012 r.-kontynuacja obrad w dniu 25.10.2012 r.
2012-10-24 15:30 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Nordea Bank Polska SA za III kwartał 2012 r.
2012-10-22 17:12 Wyrażenie zgody KNF na powołanie Prezesa oraz członka Zarządu Nordea Bank Polska SA
2012-10-16 14:54 Wykup certyfikatów depozytowych Nordea Bank Polska SA
2012-10-03 16:51 Ograniczenie prowadzenia działalności przez Nordea Bank Polska SA wykonywanej na podst. art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2012-10-02 11:50 Akcjonariusze powyżej 5% - NWZA 27.09.2012
2012-10-02 11:47 Korekta raportu bieżącego nr 27/2012 z dnia 28.09.2012 r. –uzupełnienie treści uchwały NWZA o liczbę akcji, z których oddano ważne głosy.
2012-09-28 09:48 Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nordea Bank Polska SA
2012-08-31 13:31 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27.09.2012 r
2012-08-30 15:18 Podpisanie znaczącej umowy
2012-08-07 15:57 Raport półroczny P 2012
2012-08-07 11:55 Podpisanie znaczącej umowy
2012-07-05 13:45 Podpisanie znaczącej umowy
2012-07-02 15:21 Aneks do umowy znaczącej
2012-06-21 14:11 Zawarcie znaczącej umowy

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm