pieniadz.pl

NORDEABP
Zawarcie Znaczącej Umowy

28-04-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-28
Skrócona nazwa emitenta
NORDEABP (NORDEA BP SA)
Temat
Zawarcie Znaczącej Umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni ("Bank", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2011 z dnia 10 marca 2011 r., informuje że, w dniu 25.04.2014 r. Nordea Bank Polska S.A., w ramach konsorcjum banków, zawarł z klientem Aneks do Umowy o obsługę i gwarantowanie emisji obligacji na kwotę 1,7 mld PLN, wydłużający ostateczny termin emisji obligacji do dnia 20 grudnia 2017 r. Udział Nordea Bank Polska S.A. w ramach tej Umowy wynosi 500 mln PLN.
Umowa została zawarta na warunkach rynkowych. Oprocentowanie obligacji oparte jest na stawce WIBOR powiększonej o marżę konsorcjum banków.

Podstawa szczegółowa: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-21

+ więcej
  • EUR euro 4,3163 -0,05%  -0,23gr
  • USD dolar 3,9966 -0,07%  -0,28gr
  • GBP funt 5,0406  0,00%   -0,01gr
  • CHF frank 4,5385 +0,05%  +0,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm