pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: NORDEABP (NDA)

Pełna nazwa NORDEA BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KIELECKA 2 81-303 GDYNIA
Telefon (58) 669 10 00; (58) 669 11 11
Prezes Sławomir Piotr Żygowski
Fax (58) 6691001
WWW www.nordeabank.pl
E-mail poczta@nordea.com
ISIN PLBKMNL00018

Komunikaty spółki: NORDEABP (NDA)

2012-06-15 14:19 Wykup certyfikatów depozytowych Nordea Bank Polska SA
2012-05-24 16:26 Powołanie składu Zarządu Banku VIII kadencji
2012-05-24 16:23 Rezygnacja osoby nadzorującej z pełnienia funkcji w RNB
2012-05-24 16:20 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2012 roku
2012-05-24 16:19 Akcjonariusze powyżej 5% - ZWZA 24.05.2012
2012-05-24 16:17 Uchwały ZWZA Nordea Bank Polska SA z dnia 24.05.2012 r.
2012-05-18 13:22 Informacja nt osób kandydujących do Rady Nadzorczej Banku
2012-05-14 16:01 Zakończenie negocjacji ze związkami zawodowymi w sprawie restrukturyzacji zatrudnienia w Nordea Bank Polska SA
2012-05-08 12:15 Zawarcie znaczącej umowy
2012-05-02 15:48 Komentarz do Sprawozdania Zarządu przedstawionego w Raporcie Rocznym za 2011 r. w części dotyczącej wynagrodzenia prezesa.
2012-04-27 10:29 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24.05.2012 r.
2012-04-24 07:24 Nowa strategia i proces transformacji w Nordea Bank Polska S.A.
2012-04-24 07:15 Raport kwartalny Q 1/2012
2012-04-19 14:59 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Nordea Bank Polska SA za I kwartał 2012 r.
2012-04-19 13:34 Emisja certyfikatów depozytowych Nordea Bank Polska SA
2012-03-16 15:04 Emisja certyfikatów depozytowych Nordea Bank Polska SA
2012-03-16 14:56 Wykup certyfikatów depozytowych Nordea Bank Polska SA
2012-02-27 14:41 Korekta raportu rocznego R/2011 z dnia 14.02.2012 r. –uzupełnienie o Raport Biegłego Rewidenta dot. spełnienia wymogów w zakresie przechowywania aktywów klientów.
2012-02-14 15:31 Raport roczny R 2011
2012-01-27 14:16 Terminy przekazywania raportów finansowych w 2012 roku
2012-01-19 15:50 Wykup certyfikatów depozytowych Nordea Bank Polska SA
2012-01-11 15:25 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku
2011-12-13 13:44 Emisja certyfikatów depozytowych Nordea Bank Polska SA
2011-12-12 14:24 Wykup certyfikatów depozytowych Nordea Bank Polska SA
2011-12-08 15:48 Podpisanie znaczącej umowy.
2011-11-28 14:06 Podpisanie znaczącej umowy.
2011-11-17 10:08 Wykup certyfikatów depozytowych Nordea Bank Polska SA
2011-11-07 09:43 Raport kwartalny Q 3/2011
2011-11-03 14:32 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2011 rok
2011-11-03 13:41 Informacja o zmianie składu Zarządu Banku

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm