pieniadz.pl

NORDEABP
Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 roku

04-07-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-04
Skrócona nazwa emitenta
NORDEABP (NORDEA BP SA)
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Nordea Bank Polska S.A. ("Bank", "Emitent") z siedzibą w Gdyni informuje: dnia 3 lipca 2014 r. Rada Nadzorcza Nordea Bank Polska S.A., zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, Uchwałą Nr 38/2014 dokonała wyboru audytora do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Nordea Bank Polska S.A. za pierwsze półrocze 2014 roku oraz przeglądu pakietu konsolidacyjnego dla celów sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 r.

Umowa dotycząca przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego za okres od
1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. oraz przeglądu pakietu konsolidacyjnego dla celów sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. zostanie zawarta ze spółką PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa.
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144.
Bank nie korzystał z usług Spółki PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. w latach ubiegłych w zakresie badania sprawozdania finansowego.

Podstawa prawna szczegółowa:
§ 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia MF z dn. 19.02.2009 r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm